youtube facebook gazele biznesu rzetelna firma

Работа

Мы ищем работников на должности:

1. Pаботников, внесенных в список квалифицированных работников. 


Требования:
 • Возраст до 60 лет;
 • Как минимум профессиональное образование;
 • Опыт работы в охране;
 • Хорошая физическая подготовка.

2. Работников, не внесенных в список квалифицированных работников.


Требования:
 • Возраст до 60 лет;
 • Приветствуется опыт работы; 
 • Хорошая физическая подготовка.

3. Работники для охраны массовых мероприятий.

Требования:
 • 18 летt;
 • Хороший внешний вид;
 • Подготовка в области охраны массовых мероприятий;
 • Свидетельство об окончании курса членов служб информации и порядка (есть возможность окончания такого курса с помощью нашей компании);
 • Свидетельство об окончании курса стюардинга необходимо для работы в охране матчей; 
 • Приветствуется знание английского языка.

В аппликационных документах обязательно должна содержаться следующая оговорка:
  „Udzielam zgody Administratorowi Danych:
- D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok.117, 00-514 Warszawa;
- D. S. FOKUS SECURITY SERVICE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7A/8, 01-651 Warszawa,;
- AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrazkowa 20a, 03-188 Warszawa.

na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.

Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.”

Заявки направляйте, пожалуйста, по электронной почте на адрес:
recepcja@dsfokus.pl
,
или лично по адресу:

03 – 188 Warszawa
ul. Obrazkowa 20A