youtube facebook gazele biznesu rzetelna firma

Praca

Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

1. Pracowników posiadających wpis na listę pracowników kwalifikowanych

Wymagania:
 • Wiek do 60 lat
 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Doświadczenie w pracy w ochronie
 • Dobra sprawność fizyczna

2. Pracowników nie posiadających wpisu na listę pracowników kwalifikowanych

Wymagania:
 • Wiek do 60 lat
 • Mile widziane doświadczenie
 • Dobra sprawność fizyczna

3. Pracowników do ochrony imprez masowych

Wymagania:
 • Ukończone 18 lat
 • Dobra prezencja
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony imprez masowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu na członka służby informacyjnej lub porządkowej (istnieje możliwość ukończenia za pośrednictwem naszej firmy)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu stewardingu niezbędne podczas ochrony meczów
 • Mile widziana podstawowa znajomość j. angielskiego

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Udzielam zgody Administratorowi Danych:
- D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok.117, 00-514 Warszawa;
- D. S. FOKUS SECURITY SERVICE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7A/8, 01-651 Warszawa,;
- AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrazkowa 20a, 03-188 Warszawa.

na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.

Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.”

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres:
recepcja@dsfokus.pl,
bądź osobiście pod adresem:
03 – 188 Warszawa
ul. Obrazkowa 20 A