youtube facebook rzetelna firma

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS SP. Z O.O.

Siedziba:
03-188 Warszawa,
ul. Obrazkowa 20 A
NIP: 524-276-41-81,
REGON: 146949395
NUMER KRS: 0000483620
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

Tel.: +48 22 394 08 22 Fax: +48 22 675 44 14
Tel. kom.: +48 512 037 944
E-mail: dsfokus@dsfokus.pl

ODDZIAŁY

15-879 Białystok
ul. Św. Rocha 13/15 lok. 232

Kom.: 512 958 732; 508 186 355
Tel./Fax: +48 85 831 14 35
E-mail: bialystok@dsfokus.pl
10-900 Olsztyn
ul. 1 Maja 13/8, 2 p. lok. D

Kom.: 517 951 714
Tel. 89 535 10 26
E- mail: grzegorz.c@dsfokus.pl

Dział Zamówień Publicznych

Krzysztof Sroczyński

Tel: +48 500 007 012
E-mail: przetargi@dsfokus.pl

Dział Handlowy Oddział Warszawa

Olga Rudnik

Tel: +48 512 269 312
E-mail: olga@dsfokus.pl

Dział Handlowy Oddział Białystok

Katarzyna Cylwik

Tel: +48 722 336 300
E-mail: katarzyna.c@dsfokus.pl

Dział Imprez Masowych

Olga Rudnik

Tel: +48 512 269 312
E-mail: olga@dsfokus.pl

Dział Realizacji Kontraktów

Marta Stańczykowska

E-mail: marta@dsfokus.pl

Wynajem Płotków Zaporowych/Magazyn

Piotr Baran

Tel: +48 502 266 180
E-mail: piotr.b@dsfokus.pl

Dział Kadr

Księgowość

E-mail: biuro@notiw.pl

Właściciel