youtube facebook gazele biznesu rzetelna firma

Job

We are looking for employees for the following positions:

1. Employess with an entry in the list of qualified employees. 

Requirements:
 • Age up to 60;
 • Vocational education at least;
 • Work experience in the security;
 • Good physical fitness.

2. Employees who do not have an entry in the list of qualified employees.

Requirements:
 • Age up to 60;
 • Vocational education at least;
 • Work experience in the security;
 • Good physical fitness.

3. Employees to protect mass events.

Requirements:
 • Be not less than 18 years of age;
 • Good appearance;
 • Training in the protection of mass events;
 • Certificate of completion of the course for a member of the information or order service (there is a possibility to obtain such certificate through our company);
 • Certificate of completion of the stewarding course necessary for the protection of matches;
 • Basic command of English is more than welcome.

Please include the following clause in your application documents:
„Udzielam zgody Aministratorowi Danych:
- D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok.117, 00-514 Warszawa;
- D. S. FOKUS SECURITY SERVICE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 7A/8, 01-651 Warszawa,;
- AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA D.S. FOKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrazkowa 20a, 03-188 Warszawa.

na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji.

Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.”

Please send the application to the following e-mail address:
recepcja@dsfokus.pl,
or personally at the following address:
03 – 188 Warszawa
ul. Obrazkowa 20 A